Introductie

Meer dan de helft van Nederland kan overstromen als de dijken of duinen doorbreken. Daarnaast kunnen hoosbuien of langdurige regen leiden tot lokale wateroverlast. De lesmethode “Water op het schoolplein” maakt leerlingen bewust van overstromingsrisico’s en wateroverlast in de eigen omgeving.

Er zijn twee aparte modules, die gebruik maken van een tekstboek en opdrachtenboek. Daarnaast zijn er veldwerkopdrachten, onderzoeksopdrachten en groepsopdrachten.

Het bijzondere aan de methode is de regionale en lokale insteek. De oorzaak, verloop en gevolgen van overstromingen en wateroverlast verschillen namelijk sterk van gebied tot gebied. En de oplossingsrichtingen ook. In beide lesmodules spelen digitale kaarten een grote rol.

De lesmodule over overstromingen is bedoeld voor 3HAVO en VWO. In 6 lessen leren leerlingen alles over de oorzaken en gevolgen van overstromingen in hun eigen omgeving … lees verder

Met de atlas overstromingen kunnen leerlingen onderzoeken wat er gebeurt als bij hen in de buurt een dijk doorbreekt. Ze kunnen zien welk gebied onder water loopt, hoe snel het water komt, en hoe hoog het water komt te staan.

De lesmodule over wateroverlast is bedoeld voor 2HAVO en VWO. In 6 lessen leren leerlingen over hoe hoosbuien ontstaan, en welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast … lees verder

Met de atlas wateroverlast kunnen leerlingen onderzoeken wat er gebeurt als er bij hen in de buurt een hoosbui plaatsvindt. Ze kunnen zien waar water blijft staan op straat, en waar kwetsbare voorzieningen zijn.