Colofon

De lesmethode “water op het schoolplein” is ontwikkeld door het KNAG, in opdracht van verschillende waterschappen (zie de logo’s op de homepage), de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het lesmateriaal is gemaakt door Tim Favier en Thomas van Hal van Universiteit Utrecht en Adwin Bosschaart van de Hogeschool van Amsterdam, onder andere op basis van het promotieonderzoek van laatstgenoemde.

De atlas overstromingen (voorheen overstromingsrisicoatlas) is ontwikkeld door Henk Trimp van Anaximander, waarbij gebruik gemaakt is van overstromingsmodellen die zijn ontwikkeld in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart. Er is steeds gekozen voor het meest algemene doorbraakscenario.
Voor de achtergrondkaarten is gebruik gemaakt van OpenStreetMap, ESRI Basiskaart Oceanen, CBS Bestand BodemGebruik 2012, CBS Bevolkingskernen 2011, PDOK Achtergrondluchtfoto en Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2).
Deze kaartlagen zijn te vinden via het Nationaal Georegister, PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) en ArcGIS Online.

De wateroverlastatlas is ontwikkeld door Nelen & Schuurmans.

Het achtergrondbeeld van de website is ontleend aan de video Ons Water (www.onswater.nl).

Het lesmateriaal en de atlassen zijn nog niet voor heel Nederland beschikbaar. We hopen in de toekomst voor de andere gebieden in Nederland lesmateriaal en applicaties te kunnen maken.

We zijn erg benieuwd naar wat u van de lesmethode vindt. Opmerkingen en verbetertips zijn daarom zeer welkom!
Voor opmerkingen en vragen over het lesmateriaal kunt u een mail sturen naar Tim Favier (t.favier@uu.nl).
Voor vragen en opmerkingen over deze website en over de atlas overstromingen kunt u een mail sturen naar Henk Trimp (info@waterophetschoolplein.nl).