Lesmateriaal overstromingen

De lesmodule over overstromingen is bedoeld voor 3HAVO en VWO. In 6 lessen leren leerlingen alles over de oorzaken en gevolgen van overstromingen in hun eigen omgeving, en hoe de overheid overstromingsrisico’s probeert te verkleinen. Daarnaast is er aandacht voor het eigen handelen. Leerlingen leren namelijk wat ze moeten doen als er daadwerkelijk een overstroming plaatsvindt, en hoe ze zichzelf daarop kunnen voorbereiden.

Het lesmateriaal is per waterschap geordend. Voor verschillende waterschappen is het materiaal verder onderverdeeld in deelgebieden.