Lesmateriaal wateroverlast

De lesmodule over wateroverlast is bedoeld voor 2HAVO en VWO. In 6 lessen leren leerlingen over hoe hoosbuien ontstaan, en welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Ook leren ze welke maatregelen de overheid kan nemen om de kans op wateroverlast te verkleinen, en welke maatregelen ze zelf zouden kunnen nemen.