Privacyverklaring

 We respecteren en waarderen de privacy van alle gebruikers van de website Water op het schoolplein en zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op de manier die hier wordt beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw wettelijke rechten, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018).

Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn gezamenlijk verantwoordelijk:

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)
Eelko Postma
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
e.postma@knag.nl
KvK nummer: 40532103

en

Anaximander V.O.F.
Henk Trimp
Klapmutsenveem 182
1019 HV Amsterdam
info@anaximander.org
KvK nummer: 04054150

Op de website waterophetschoolplein.nl wordt niet om persoonlijke gegevens gevraagd. Er is ook geen contactformulier waarin naam en e-mailadres moeten worden ingevuld.
Alleen wanneer u zelf besluit via het e-mailadres info@waterophetschoolplein.nl contact met ons op te nemen, leggen we uw e-mailadres en eventuele extra gegevens die u in het bericht opneemt vast. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw bericht zo goed mogelijk te beantwoorden en worden alleen aan derden ter beschikking gesteld indien nodig voor afhandeling van de e-mail.
Deze gegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zij zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een verzoek gericht aan info@waterophetschoolplein.nl.

Cookies: Google Analytics

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op deze website worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de Analytics-dienst. De website Water op het schoolplein gebruikt deze dienst om rapportages te maken over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt. Deze rapportages worden alleen gedeeld met bij het lesprogramma betrokken partijen zoals de waterschappen en lesmateriaalontwikkelaars.

Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet. De belangrijkste hiertoe aangebrachte aanpassing is dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd. Hierdoor kunnen geregistreerde gegevens niet tot u worden herleid. Dit is ook de reden dat wij geen voorafgaande toestemming nodig hebben voor gebruik van Google Analytics (geen ‘cookiewall’).

Mocht u ondanks deze voorzorgsmaatregelen niet willen dat uw bezoek van onze site wordt geregistreerd, download dan de browser-plugin via de website van Google. De door deze plugin gerealiseerde instelling geldt voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor Water op het Schoolplein.

Meer informatie over anonimiseren in Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl
Meer informatie over Analytics en de Algemene Verordening Gegevensbescherming: https://fris.online/nieuws/google-analytics-avg-proof-maken/