Virtueel veldwerk = Waterbeheer in het veenweide-droogmakerijengebied

In dit virtueel veldwerk doen leerlingen onderzoek naar landschapsontwikkeling, bodemdaling en waterbeheer in het veenweide-droogmakerijengebied in het Groene Hart.

Het veldwerk is bedoeld voor bovenbouw VWO

Veldwerkboek Veen

Docentenhandleiding Veen